《GT Sport》於4月23日帶來一次本月的免費更新,雖然更新內容已在上次臨時工的操作下提前洩露了這次更新內容已經激動過一次,但是在看到版本正式上線後依舊讓人感到興奮。

更新車輛:

Porsche 962 C ’88 (Gr.1)

Renault R8 Gordini ’66 (Gr.X)

Audi TT Coupé 3.2 quattro '03 (N200)

Honda Fit Hybrid '14 (N100)

Toyota Sprinter Trueno 3door 1600GT APEX (AE86) '83 (N100)

豆腐車終於來了

更新GT聯賽:

新手聯賽:

增添兩輪的 Compétition de France 競賽

業餘聯賽:

增添兩輪的 Tourist Trophy 競賽

專業聯賽:

增添兩輪的 Group 1 Cup

更新附加功能:

地點:

更新新地點“新西蘭”

競賽模式:

廠商全球排名追加到廠商賽區域